Terénní programy Most


  • Tel.: 775 713 249
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Adresa poskytování: Fr. Malíka 956/16a, 434 01 Most

                                  Rudolická 1700/2, 434 01 Most 

Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Mostu a jeho spádových oblastí.

Sociální služby v roce 2015 byly podpořeny Krajským úřadem Ústeckého kraje a MPSV.

mpsvlogo kúúk


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Pavla Krupová, DiS. - sociální pracovník Hana Gáborová - pracovník v sociálních službách Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby Lukáš Andrea, DiS. - terénní sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
101 127 279 Kč

90,4%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!