Sociální rehabilitace


  • Tel.: 583 412 587, 736 509 466
 
Žižkova 15, Zábřeh, 789 01 Vedoucí služby: Jana Koberová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Koberová, DiS. - vedoucí zařízení Mgr. Simona Drlíková - pracovník sociálních služeb Bc. Aneta Švubová, DiS. - pracovník sociálních služeb
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 263 516 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!