Sociální rehabilitace Rozkvět


  • Tel.: 585 011 014, 608 719 429
 
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 Vedoucí služby: Mgr. Veronika Hudcová - sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Svoz uživatelů služby

-


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Vráblíková - pracovník v sociálních službách Mgr. Veronika Hudcová - sociální pracovník Dagmar Mejzlíková - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!