Sociální poradna s azylovým bydlenímCílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

V souladu s realizovaným projektem lze poskytovat sociálně terapeutické činnosti (např. socioterapeutická skupina) a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pracovní rehabilitace či PC klub).

 

Posláním Sociální poradny s azylovým bydlením (dále také SPAB) je podpořit člověka nacházejícího se v tíživé životní situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení a/nebo s krizovou situací. Člověk, který nemůže tuto situaci v dané chvíli zvládnout vlastními silami, u nás v prvé řadě nachází dočasné ubytování, bezpečí, bezplatné sociální poradenství ale i další podporu při jejím řešení. SPAB chce individuálně poskytovanou sociální službou především minimalizovat sociální vyloučení uživatelů služeb, motivovat je k překonání nepříznivé sociální situace a přispět k jejich návratu do běžného života společnosti. Osoby v krizi pak bezpečně provést krizovou situací. SPAB chce svou činností rovněž přispět k ochraně společnosti před důsledky sociálního vyloučení.


Organizace:


Seznam lidí:

Černý Martin - pracovník v sociálních službách Dočekalová Jana, Mgr. - sociální pracovník Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízení
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 312 697 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!