Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek


  • Tel.: 775 713 301
 
., Most, 434 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Mostě, Chánově a Bečově

Název služby:            

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek

Adresa:

Ambulantní část: P. Jilemnického 2459, 434 01 Most

Terénní část: P. Jilemnického 2457, 434 01, Most

Cílová skupina:          rodiny s dítětem/ dětmi

Okamžitá kapacita služby: 5 uživatelů

Způsob poskytování: ambulantní, terénní

Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby jsou poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Základními činnostmi a úkony jsou:

A)    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a.      Pracovně výchovná činnost s dětmi

b.      Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních;

c.       Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

d.      Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí

e.       Zajištění podmínek pro společenský přijatelné volnočasové aktivity

B)     Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

a.      Doprovázení do  školského zařízení, k lékaři na zájmové aktivity a doprovázení zpět

C)    Sociálně terapeutické činnosti

a.      Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

D)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a.      Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Časový rozsah poskytování služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány:

Terénně dle individuálních potřeb klientů v Mostě, Chánově a Bečově

Provozní doba:

  • Pondělí           08 – 16hod
  • Úterý               08 – 16hod
  • Středa             08 – 16hod
  • Čtvrtek            08 – 16hod
  • Pátek              08 – 16hod

Ambulantně

·         Úterý           08  - 12hod

Sociální služby v roce 2017 byly podpořeny Krajským úřadem Ústeckého kraje, MPSV a Evropským sociálním fondem.

mpsvlogo kúúk evropská unie

 

Projekt PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0005703. Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace 1.4.2017 - 31.3.2020

 

Sociální služba je realizována v rámci programu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Taťána Sklenářová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Nikola Malecká, DiS. - sociální pracovník Martina Kočerová, DiS. - sociální pracovník Michaela Vondrová, DiS. - sociální pracovník Mgr. Zuzana Hubínková - sociální pracovník Kristýna Stejskalová, DiS. - sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
101 127 279 Kč

90,4%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!