Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Blansko


  • Tel.: 516 411 400
 
Sladkovského 2b, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Lenka Šebelová - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

výlety a pobyty

návštěva kulturních akcí

hipoterapie

Poslání služby je zabezpečit uživatelům a jejich dětem plnohodnotné trávení volného času a upevňovat vzájemné vztahy. Terénní a ambulantní formou pomáhat k co nejbezpečnějšímu návratu do běžného života po odchodu z azylového domu. Podporovat rodinu v její samostatnosti a funkčnosti.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Šebelová - vedoucí služby
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 263 516 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!