Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ambrela pro rodinuCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Podpora rodiny v náročné životní situaci a pomoc při řešení této situace. Služba je založena na aktivním přístupu obou stran, podporuje zdravé vazby a vztahy uvnitř rodiny a rodiny a okolní komunity.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Dr. Evelin Maria Habel - ředitel Kamila M. Svobodová, DiS. - ekonomický pracovník Bc. Martina Jonášová - sociální pracovník Jana Bednáriková, DiS. - pracovník sociálních služeb Radka Kováčová - terénní pracovník Lenka Deňová - terénní pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!