Šicí dílna


  • Tel.: 775 713 304
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí služby: Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Cílová skupina: obyvatelé města Mostu a přilehlých obcí

Provozní doba:

Pondělí: 7:30 – 16:00 hod.

Úterý: 7:30 – 16:00 hod.

Středa: 7:30 – 16:00 hod.

Čtvrtek: 7:30 – 16:00 hod.

Pátek: 7:00 – 15:30 hod.

Poskytované služby:

Šicí dílna se snaží o vyvážené spojení, kdy orientace na zisk je kombinována se sociálními cíli a integrací sociálně ohrožených na trh práce. Tento projekt navazuje na službu sociální rehabilitace - v loňském roce byla jedna z uživatelek zmíněné služby zaměstnána právě v šicí dílně.

 

Při šicí dílně funguje rovněž služba čištění peří. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!