Rodinné centrum Petrklíč


  • Tel.: 775 713 304, 778 532 576
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí služby: Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podpora fungování rodiny, sociální kontakt Fakultativní služby: NE

 

Rodinné centrum Petrklč

OPZ

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/.0/15_042/0005873 , prioritní osa OPZ.2.1.

Název projektu: Preventivní programy v Rodinném centru Petrklíč

Preventivní programy v Rodinném centru Petrklíč - projekt je zaměřen na poskytování služeb rodinám s dětmi, navštěvujícím Rodinném centru Petrklíč, za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající izolací. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:                               Preventivní programy v Rodinném centru Petrklíč       

Název žadatele:                                Oblastní charita Most

Adresa:                                             Janovská 122, Janov u Litvínova 435 42

Doba realizace projektu:                 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cílová skupina:        

Jde o  otevřenou neformální skupinu s dobrovolnou účastí a jasným obsahem - vyjít z izolace, zvýšit kompetence. Skupinu tvoří maminky, maminky na MD, rodičovské dovolené, evidované na ÚP, maminky z určité lokality, maminky s podobnými problémy, popř. další členy rodiny - otce, babičky.                      

Provozní doba:                                 pondělí – pátek od 9:00 do 12:00 - 13:00 do 16:00 hod

Aktivity projektu:                             1) Konzultační a informační činnost

                                                           2) Poradenství

                                                           3) Besedy

                                                           4) Přednášky

                                                           5) Psychosociální aktivity

                                                           6) Terénní aktivity

 Petrklíč PetrklíčPetrklíč

Cíl projektu:                                      

- podpora komunity

- podpora rodin v péči o děti

- posílení rodičovských kompetencí

- poskytnutí rady

- zkvalitnění rodinných vztahů

 

Kontakt:                                                                                                

vedoucí projektu Bc. Alena Lencová, DiS. 775 713 304 lencova@charitamost.cz
pedagog Martina Bartková, DiS     778 532 576 bartkova@charitamost.cz
asistent pedagoga Renáta Smoláková 770 121 453 smolakova@charitamost.cz
sociální pracovník Michaela Lonská, DiS.    lonska@charitamost.cz
asistent pedagoga Věra Komínková     kominkova@charitamost.cz
asistent pedagoga Kristýna Masná   masna@charitamost.cz

 

 

 

 

 

 

Janováček - miniškolka

Hlavním cílem projektu je asistence rodičům při výchově a vzdělávání jejich dětí. Tedy zajištění růstu osobnostních kvalit u dětí ze sociálně slabých rodin (převážně romských). Rodičům je tedy doporučováno, aby své děti přihlístili k docházce do Miniškolky Janováček. Návštěva zařízení je bezplatná, děti si nosí vlastní svačinku. Projekt je určen dětem předškolního věku.

Kapacita miniškolky je 7 dětí
Aktivity:

1. vyučování - vzdělávání podobné běžné mateřské škole

2. volnočasové aktivity - výlety, pohybová výchova, pěvecké a výtvarné soutěže, besídky

Provozní doba zařízení:
Pondělí 08:00 12:00
Úterý 08:00 12:00
Středa 08:00 12:00
Čtvrtek 08:00 12:00
Pátek 08:00 12:00

 Janováček 1

 

 

 Databáze Petrklíč.pdf                                                    

Databáze Petrklíč

Rodinné centrum Petrklíč 2016

 

 MOA-SF-3114-2016

Sponzoři a donátoři

2017:

Sbírkový projekt Pomozte dětem, Krajský úřad Ústeckého kraje, MPSV Rodina, Úřad práce, město Horní Jiřetín, Komerční banka - nadační fond Jistota.

logo kúúkHorní JiřetínúpKomerční banka - Jistota - nadační fond

Aktivity projektu Preventivní programy v Rodinném centru Petrklíč jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

.mpsv

 

POMOZTE_banner_web_250x250kuře 2017

2016:

MPSV Rodina, KÚ Ústeckého kraje, GUMOTEX, ÚP, příspěvky rodičů

Aktivity projektu Preventivní programy v Rodinném centru Petrklíč jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

 

úp  gumotex  Logo_MPSV_Rodina_01_color  logo kúúkmpsv

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí služby Bartková Martina, DiS. - pedagog Michaela Lonská, DiS. - sociální pracovník Komínková Věra - asistent pedagoga Kristýna Masná - asistent pedagoga Renáta Smoláková - asistent pedagoga
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
98 430 154 Kč

87,9%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!