Poradna pro oběti trestných činů Cheb


  • Tel.: 731 433 135
 
Koželužská 19, Cheb, 350 02

Cílové skupiny: oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE
Podpora oběti směřuje skrze psychologickou podporu a právní poradenství k orientaci v situaci oběti.
Součástí programu je pomoc psychologa, která se zaměřuje na stabilizaci klienta v oblasti vnímání situace. 

Organizace:


Zařízení: