Pečovatelská služba


  • Tel.: 518 322 213
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb, Marie Štípská - Vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

1. Cesta za poplatek vozem pečovatelské služby.

2. Dohled nad nemocným dospělým občanem nebo dítětem v době od 6.00 do 22.00 hodin.

3. Dohled nad dodržováním léčebného režimu.

Charitní pečovatelská služba se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákonem č. 313/2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona o sociálních službách.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb Marie Štípská - Vedoucí služby Bc. Veronika Sedlářová - sociální pracovník Mgr. Markéta Navrátilíková - sociální pracovník Josef Štípský - správce Petr Tomeček - účetní Vladimíra Sečková - účetní
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!