Pečovatelská služba Vyškov a okolní obce


 • Tel.: 733 742 058
 
Náměstí Svobody 75/34, Vyškov, 682 01 Vedoucí služby: Petra Novotná - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

pedikúra, pronájmy jídlonosičů/termonosičů, dohled nad užitím léků, doprava uživatele automobilem, tisk/kopie dokumentů nad běžné požadavky

 

POSLÁNÍ

Posláním Charitní pečovatelské služby Vyškov je poskytování pečovatelské služby osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronické nemoci či postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, aby mohli důstojně žít ve svém domácím prostředí. Služba podporuje své uživatele v zachování jejich sociálních vazeb a dodává psychickou podporu uživateli i jeho okolí v každodenních životních situacích.

POPIS SLUŽBY:

Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v domácím prostředí.

Informační leták Pečovatelské služby

Vzor smlouvy Pečovatelské služby

Pravidla Pečovatelské služby

Informace o podávání stížností

Ceník Pečovatelské služby

DOSTUPNOST SLUŽBY

Služba je poskytována v pracovní dny mezi 7:00 a 15:30h v domácnosti uživatele. V ostatní dobu je poskytována po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20:00h.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována občanům na území Vyškova a přilehlých spádových obcí.

CÍLOVÁ SKUPINA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronické nemoci či postižení nemohou zajistit každodenní činnost v péči o sebe a svoji domácnost.

VĚKOVÉ VYMEZENÍ:

 • mladší dospělí (19 - 26let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Senioři (nad 65 let)

KRITERIA PRO PŘIJETÍ DO SLUŽBY

 • Zájemce žádá o službu, kterou poskytujeme.
 • Zájemce o službu spadá do cílové skupiny uživatelů.

KRITERIA K ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

zájemce žádá o službu, kterou Charitní pečovatelská služba neposkytuje (v takovém případě sociální pracovník zprostředkuje dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu) zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby nedostatečná kapacita k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá (zapsání do Pořadníku zájemců o pečovatelskou službu).

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Cíle, vycházející z potřeb uživatelů:

 • poskytovat kvalitní péči tak, aby mohli uživatelé důstojně žít ve svém přirozeném prostředí.
 • Podporovat v zachování sociálních vazeb (kontakt s rodinou, obcí i s okolním světem).
 • Aktivizovat uživatele za účelem zachování, eventuálně zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.

Cíle ve vztahu ke službě:

 • rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě.
 • Rozvoj zaměstnanců v individuálním plánování s uživatelem.

Cíle ve vztahu k veřejnosti:

 • spolupracovat s úřady a samosprávou.
 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb.
 • Informovat veřejnost o naší službě.

ZÁSADY (PRINCIPY) POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

Individuální přístup Respektování soukromí a intimity Důstojnost a hodnota člověka Podporování lidských vztahů Přizpůsobování služeb (flexibilita).

KAPACITA SLUŽBY

Ročně je pomoc poskytnuta asi 110 uživatelům, týdně 60 – 65 uživatelům. Kapacita je závislá na náročnosti a frekvenci, tj. délce návštěvy, počtu úkonů a počet návštěv, způsobu dopravy k uživateli.

PODPOŘILI NÁS:

MPSV JMK Vy2


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Barabášová - pečovatelka Dana Vitulová, DiS. - pracovník sociálních služeb Vladimíra Měřínská - pracovník sociálních služeb Ivana Hlaváčková - pracovník sociálních služeb Veronika Konupková - pracovník sociálních služeb Eva Jandlová - pracovník sociálních služeb Petra Novotná - vedoucí zařízení
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!