Osobní asistence


  • Tel.: 565 322 539, 728 752 743
 
Sídliště 685, Žirovnice, 394 68 Vedoucí služby: Mgr. Jana Kůrková - vedoucí osobní asistence

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Pedikúra

Doprovod s použitím služebního automobilu


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Kůrková - vedoucí osobní asistence Bc. Šárka Říhová - sociální pracovnice Bc. Markéta Přibylová - sociální pracovnice
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 263 516 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!