Ošetřovatelská služba


  • Tel.: 518 322 213, 608 860 479
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - vrchní sestra

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, která je indikována praktickými lékaři nebo při propuštění pacienta z nemocnice odbornými ošetřujícími lékaři. Poskytují ji registrované všeobecné sestry s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.Pracovnice se celoživotně vzdělávají, absolvují odborné semináře,školení, kurzy,konference aj.

CHOS - Charitní ošetřovatelská služba.

Kontakt:

Jana Žádníková

Vedoucí ošetřovatelské služby

Telefon: 518 322 213, mobilní telefon : 608 860 479

E – mail: osetrovatelska@veselinm.charita.cz 
 

Provozní doba:

Po - Út  7.00 - 15.30

St          7.00 - 17.00

Čt – Pá 7.00 – 15.30

Žádosti o péči jsou přijímány kdykoliv v pracovní dny.

Spolupracujeme s 22 praktickými lékaři.

Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Provoz zajišťuje 12 zdravotních sester 7 dní v týdnu v průběhu celého roku včetně sobot,nedělí a svátků.

Posláním naší charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů a oddálit jejich pobyt v nemocni nebo jiném zdravotnickém zařízení.Péče je poskytována všem osobám na základě indikace praktického lékaře.
Cílem je zlepšení kvality života, vedení a aktivizace k soběstačnosti a samostatnosti,zamezení vzniku komplikací, zmírnění bolestí a potíží, zhojení defektů, psychická podpora nejen pacientů, ale i rodinných příslušníků.

Ošetřovatelská služba je od června 2010 rozšířena o poskytování paliativní péče.

Cílem domácí paliativní péče je zajistit kvalitní a odbornou péči, psychickou a tělesnou podporu pacientům v terminálním stádiu života a umožnit jim zůstat do konce života ve svém domácím prostředí v kruhu svých nejbližších. S pomocí a ve spolupráci s praktickými a odbornými lékaři, lékaři ambulancí bolesti, psychologem, duchovními, sociálními pracovníky, týmem registrovaných všeobecných sester a pečovatelek pomáháme nemocným zvládat složitou životní situaci, tlumit bolest a zmírnit další projevy nemoci, vyrovnat se z nemocí, podpořit pečující rodinu a zachovat kvalitu života umírajících.

Oblast působení:

Zdravotní sestry dojíždí do domácností občanů ve Veselí nad Moravou,Vnorovech, Domaníně, Bzenci,Moravském Písku, Syrovíně, Těmicíc, Blatnici, Suchově, Kozojídkách, Žeravinách, Hr.Lhotě, Lipově, Louce, Tasově a do dalších obcích Horňácka.

Nejčastěji poskytované úkony sestry CHOS( charitní ošetřovatelské služby):

- zajištění aplikace injekcí, inzulínu,infuzí

- zajištění odběrů biologického materiálu (krve, moče,sputa,stolice)

- převazy dekubitů,operačních ran, bércových vředů,popálenin

- ošetření stomií

- cévkování, očistné klyzmata

- měření fyziologických funkcí

- zaučení rodinných příslušníků

- ošetřovatelská rehabilitace,aktivizace

- nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti

- ošetřování chronicky nemocných

- hospicová péče (péče o umírající), podpora rodinných příslušníků

Nabízíme komplexní péči v domácnostech pacientů a uživatelů.
Na ošetřovatelskou péči úzce navazuje pečovatelská služba a osobní asistence. Všichni pacienti a uživatelé mají možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Pracovníci ošetřovatelské služby

          Monika Motyčková                           Jana Tomečková
            zdravotní sestra                                 zdravotní sestra

                       

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel Jana Žádníková - vrchní sestra Pavlína Jančaříková - ekonomka Miroslav Sečka - správce Petr Tomeček - účetní Vladimíra Sečková - účetní