Odborné sociální poradenství Litvínov


 • Tel.: 775 713 304, 770 121 451
 
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí služby: Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE
 
Projekt
REALIZACE PREVENTIVNÍCH SLUŽEB CHARITY V LITVÍNOVĚ II je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je realizace těchto sociálních služeb: Terénní programy, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace v Komunitním centru Janov

Logo%20OPZ%20barevné

Odborné sociální poradenství         (5778636)                              

Místo poskytování sociální služby:          Janovská 122, 435 42 Litvínov - Janov

Poslání

Posláním Odborného sociálního poradenství, v ulici Janovská č. p. 122 v Litvínově - Janově je - ambulantní anebo terénní formou, za pomoci profesionálních a efektivních činností zlepšit aktuální sociální situaci uživatele služby, snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin, nebo alespoň prohlubování tohoto stavu zamezit.

Cíle

Cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta zlepšením jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Napomoci uživateli služby ve vytvoření takových podmínek v jeho životě, aby již službu nepotřeboval. Dále je to podpora a spolupráce při vyřešení aktuálního akutního problému s cílem osamostatnění se.

Obecným cílem je:

Spolupráce s uživatelem na zmírnění dopadů:

 • náročných životních situací
 • nepříznivých a náročných sociálních situací
 • sociálního vyloučení

Zásady

 • respektování osobnosti
 • zachování lidské důstojnosti a práv
 • zohledňování individuálních požadavků a potřeb uživatele
 • respektování práva uživatele na vlastní rozhodování a seberealizaci
 • aktivizace uživatele – podpory při získávání nových dovedností, podpory k samostatnosti uživatele, která vede k nezávislosti na poskytované službě
 • přiměřené komunikace – při poskytování služby dbáme na rozvoj komunikačních schopností
 • diskrétnosti – garantujeme ochranu důvěrných a citlivých informací o uživateli
 • chránit právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • rovnosti – zájmy jednoho uživatele nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních
 • týmové práce – pracovníci vzájemně využívají svých profesních dovedností, schopností a zkušeností pro zlepšování kvality práce

Okruhy osob

 • osoby v krizi

Věková struktura

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)

Podmínky pro poskytování služby

Kritéria pro přijetí nového uživatele

Žadatel odpovídá cílové skupině uživatelů Odborného sociálního poradenství.

Pro poskytování sociální služby terénní formou je důležité, aby zájemce o sociální službu měl trvalé bydliště ve městech Litvínov, Janov a Horní Jiřetín. V případě poskytování sociální služby ambulantní formou místo bydliště není podmínkou.

Úhrada za služby

Služba Odborné sociální poradenství je poskytována bez úhrady nákladů v souladu se zákonem 108/2006 Sb. §37

Služby nemohou být poskytovány osobám:

 • které nespadají do cílové skupiny a okruhu osob, kterým je služby určena
 • které nejsou občany měst Litvínov, Janov, Horní Jiřetín
 • které žádají o službu, kterou neposkytujeme
 • pokud je naplněná kapacita
 • pokud jsou pod zjevným vlivem omamných látek (drogy alkohol)
 • pokud zjevně prokazují infekční onemocnění

V případech, kdy poskytovatel zájemci odmítne službu poskytnout, je poskytovatel povinen o důvodech svého odmítnutí zájemce bezprostředně ústně informovat a provést o tom zápis. Výjimkou jsou případy, kdy by zdůvodnění bylo pro SP přímo ohrožující nebo kdy poskytovatel ztratil se zájemcem kontakt.

 Kontakty:

       
vedoucí služby Bc. Alena Lencová, DiS. 775 713 304 lencova@charitamost.cz
sociální pracovník Jana Helebrantová, DiS. 770 121 451 helebrantova@charitamost.cz

 

PB230163

 

Sponzoři a donátoři:

2017

Logo%20OPZ%20barevné

 

 

2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí

mpsv


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alena Lencová/Bartková, DiS. - vedoucí zařízení Jana Helebrantová, Dis. - sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
102 329 307 Kč

91,5%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!