Občanská poradna


  • Tel.: 583 412 589
 
Valová 290/9, Zábřeh, 789 01 Vedoucí služby: Mgr. Monika Hanušová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Monika Hanušová, DiS. - vedoucí zařízení Mgr. Barbora Sedláčková - Sociální pracovník Občanské poradny a Půjčovny kompenzačních pomůcek