Občanská poradna


 • Tel.: 518 326 227
 
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01 Vedoucí služby: Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb, Mgr. Lenka Koleňáková - vedoucí zařízení,poradce

Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

                            

OBČANSKÁ PORADNA VESELÍ NAD MORAVOU

 

„Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě.“

                                                                                                          Jack London


 

 

Číslo registrace:           3489996
Vedoucí služby:           Jana Žádníková - vedoucí sociálních a zdravotních projektů
Pracovní tým:               Mgr. Lenka Koleňáková - vedoucí poradny, poradkyně, sociální        
                                       pracovnice
                                       Mgr. Markéta Navrátilíková – poradkyně, sociální pracovnice
Telefon:                         518 326 227
Adresa:                          Masarykova č. p. 136, 698 01 Veselí nad Moravou
E-mail:                           poradna@veselinm.charita.cz  


 

Poskytování služeb občanské poradny je možné osobním kontaktem přímo v poradně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.

 

Zásady Občanské poradny jsou:

 • nezávislé, nestranné, bezplatné a diskrétní odborné psychosociální poradenství,
 • individuální a lidský přístup

Provozní doba občanské poradny (konzultace pro uživatele):

Po  8.30 - 11.30    13.00 - 17.00

Út  8.30 - 11.30     13.00 - 15.00

St   8.30 - 11.30    13.00 - 16.00

ČT  8.30 - 11.30    13.00 - 15.00

PÁ  8.30 - 11.30  

Poslední konzultace začíná 30 min. před ukončením provozní doby.

 

Co je naším posláním?

Občanská poradna Charity Veselí nad Moravou se zaměřuje na poskytování poradenství a podpory lidem,
kteří se na ni obrátí v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Poradenství má pomoci
k co nejrychlejšímu a nejefektnějšímu vyřešení problému uživatele. Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů. Své poslání naplňuje poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací, kontaktů na jiná odborná pracoviště a případnou další pomoc.

 

Jaká je naše cílová skupina?

Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s věkovým vymezením od 16 let a výše, bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského vyznání. Jsou to osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace (řeší bytové, manželské či partnerské, vztahové, finanční potíže), kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Důvodem jejich snížené kompetence k řešení jejich nepříznivé situace bývá tělesný handicap, psychický stav, neexistující nebo špatně fungující sociální vazby, nedostatečné všeobecné vzdělání, současná krize, aktuální bezmocnost, nebo sociálně-znevýhodňující prostředí. Poradna poskytuje své služby všem uživatelům bez omezení lokální působnosti. Aktuální kapacita služby je 1 uživatel v daný okamžik.

 

V jakých oblastech je poradenství poskytováno?

 • systém sociálních dávek a pomoci
 • nemocenské a důchodové pojištění
 • pracovně-právní problematika
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy
 • školství a vzdělávání
 • zdravotnictví
 • ochrana spotřebitele
 • právní systém ČR a EU a právní ochrana, trestní právo, ústavní právo, občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • finanční a rozpočtová problematika, náhrada škody, dluhy, exekuce
 • problematika bydlení
 • ekologie, právo životního prostředí

 

Občanská poradna neprovádí výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a péče, úroků, mezd, dovolené. Nezastupuje uživatele při soudních sporech a neřeší komerční záležitosti. Nejedná
se o právní, psychologickou, manželskou poradnu, poradnu pro pomoc se závislostmi, není advokátní kancelář. Poradna neposkytuje kompenzační pomůcky, ubytování ani finanční prostředky. Může Vám však pomoci
se v problému lépe orientovat a poskytnout odkazy na potřebné instituce, nebo Vaše záležitosti společnou cestou zcela vyřešit.

 

 O co usilujeme?

Hlavním cílem je společně s uživatelem definovat jeho problém a obeznámit jej s možnými variantami řešení. Uživatel sám rozhoduje o tom, kterou variantu řešení si zvolí. To vede uživatele k většímu uvědomování si odpovědnosti za řešení jeho problémů. Ideálním cílovým stavem je vyřešení konkrétního problému uživatele, zlepšení jeho sociální situace a posílení jeho důvěry v sebe a v to, že dokáže sám přispět k vyřešení svých problémů.

 

Cílem občanské poradny je:

 • uživatel, který se orientuje ve své situaci,
 • uživatel, který ví, jak hájit svá práva,
 • uživatel, který zná svoje povinnosti,
 • uživatel, který zná možnosti řešení,
 • uživatel, který umí vyjádřit své potřeby a přání,
 • uživatel, který zná dostupné služby,
 • uživatel, který má dostatek informací k řešení svého sociálního problému. 


 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D. - ředitel Jana Žádníková - vedoucí sociálních služeb Pavlína Jančaříková - ekonomka Mgr. Lenka Koleňáková - vedoucí zařízení,poradce Mgr. Lenka Koleňáková - vedoucí zařízení,poradce Vladimíra Sečková - účetní Mgr. Markéta Navrátilíková - poradce