Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín


  • Tel.: 518 340 472
 
Čajkovského 7, Hodonín, 695 01 Vedoucí služby: Pavel Novotný - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, etnické menšiny, imigranti a azylanti
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby:

hygienický servis, potravinový servis, nocležné

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Pavel Novotný - vedoucí zařízení