Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička


  • Tel.: 775 713 301, 775 713 300
 
., Most, 434 01

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Stručné představení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Sovička" je významnou částí Oblastní charity Most patřící mezi nejstarší (otevření v r. 2000) a nejznámější projekt

Služba je poskytována BEZPLATNĚ

Místo poskytování služby

Služba je poskytována v ulici Petra Jilemnického č. p. 2459 v Mostě.

Poslání služby

Posláním pracovníků nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je vynaložit veškeré úsilí a snahu k pozitivnímu ovlivňování postojů, chování a posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností docházejících dětí a mládeže. Zařízení nabízí bezpečný, přátelský a chráněný prostor ke smysluplnému trávení volného času.

Cílová skupina:

Naše služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6 – 15 let (sekundární cílová skupina je od 5 let), jenž pocházejí z nepodnětného, společensky, kulturně a sociálně nevyhovujícího prostředí a jsou svou adresou či z jiných důvodů sociálně znevýhodněny.

NZDM Sovička si klade za cíl:

  • vytvářet dětem lepší podmínky k uplatnění ve společnosti a přispívat k tomu, aby měly ve svém životě rovnocenné podmínky, stejně jako jejich jiní vrstevníci
  • poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných volnočasových aktivit
  • předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny
  • prostřednictvím nabízených aktivit napomoci lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
  • vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
  • podporovat aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní a sociální situace a zvyšování jejich sociálních dovedností
  • přispět ke zlepšení školní docházky dětí a ke zlepšení jejich výsledků ve škole
  • připravovat děti pravidelně připravovaly na výuku a prohlubovaly své znalosti a dovednosti, upevňovaly dobré společenské návyky, zlepšovaly své komunikační schopnosti

Okamžitá kapacita zařízení:

15 uživatelů

Doba poskytování sociální služby:

Pondělí   08:00 do 12:00 13:00 – 17:00

Úterý                                13:00 - 17:00 

Středa   08:00 do 12:00  13:00 – 17:00   

Čtvrtek  08:00 do 12:00  13:00 – 17:00      

Pátek   08:00 do 12:00  13:00 – 17:00               

Dopolední část služby

 Dopoledne se snažíme připravovat předškoláky na zdárný zápis a úspěšné vkročení do prvních ročníků základních škol. Pomáháme dětem s osvojením hygienických návyků, znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí prvního ročníku ZŠ (úchop psacího náčiní, nácviku specifických dovedností.


Odpolední část služby

Zde se nejprve uživatelé věnují školní přípravě (píší domácí úkoly a s pomocí zaměstnanců nebo praktikantek a dobrovolníků se doučují školní látku). Po té se věnují předem připraveným aktivitám.

Poskytované služby:

·         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pobyt v zařízení, doučování, preventivní aktivity, volnočasové aktivity v klubu (řízené a neřízené, zážitkové aktivity, rozvoj specifických dovedností

·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - návštěva kulturních, sportovních a jiných společenských institucí, návštěva zařízení jiných sociálních služeb, projekt „Pomáhá nám pomáhat“ – uživatelé se podílejí na kulturním životě města, pracovní terapie, skupinová práce

·         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

    

Pravidelné činnosti NZDM Sovička jsou obohaceny organizováním fakultativních jednorázových akcí a aktivit pro děti i jejich rodiče.

 

LesyCR_horizontal_CMYK_neg


 

 

KB Nadace Jistota claim

 

 

Celoročně podporuje pekařství Oertelt

 

Název projektu

Učíme se učit prostřednictvím metody Grunnlaget

Příjemce grantu

Oblastní charita Most

Celkové náklady projektu

822 793  Kč

 

Výše grantu

534 816 Kč

 

Doba realizace

Duben 2015 -  březen 2016

Popis projektu

Hlavním cílem je zprostředkovat romským dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, které nejsou zařazeny v oficiálním předškolním vzdělávání, kvalitní včasnou péči a předškolní přípravu prostřednictvím uceleného vzdělávacího systému konceptuálního vyučování (metoda Grunnlaget).

Sociální služby v roce 2015 byly podpořeny Krajským úřadem Ústeckého kraje a MPSV.

mpsvlogo kúúk

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Renata Skaláková - pracovník v sociálních službách Taťána Sklenářová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Renáta Trojanová - Pracovník v sociálních službách Lenka Gajarská - pracovník v sociálních službách Denisa Trojanová, DiS. - sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
102 310 819 Kč

91,5%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!