Nízkoprahové denní centrum Most


  • Tel.: 775 713 249
 
., Most, 434 01 Vedoucí služby: Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Adresa poskytování: Jana Kříže 846/21, 434 01 Most 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM MOST

 Adresa: Jana Kříže 846 /21, 434 01 Most

Nízkoprahové denní centrum Most plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb a následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.

 POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním Nízkoprahového denního centra Most je poskytovat lidem bez přístřešíindividuální podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé životní situace a snaží se zmírňovat dopady s touto situací spojené.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

·       Poskytovat uživatelům možnost a podmínky pro zajištění základních životních potřeb (potravinová pomoc, hygienické zázemí, ošacení, apod.)

·       Poskytovat pomoc a radu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování osobních dokladů, apod.)

·       Podporovat uživatele při aktivním řešení jejich nepříznivé životní situace dle jejich vlastních možností prostřednictvím základního sociálního poradenství

·       Poskytovat informace o dalších návazných službách (noclehárny, azylové domy, komerční ubytovny apod.)

·       Podporovat uživatele v sociálním začleňování do běžného života společnosti (pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, apod.)

·       Minimalizovat zdravotní a sociální rizika související se způsobem života lidí bez přístřeší

·       Informovat veřejnost o problematice osob bez přístřeší

ZÁSADY sociální služby

·       Zásada nízkoprahovosti

·       Zásada individuálního přístupu

·       Zásada bezpečí

·       Zásada respektování volby uživatele

·       Zásada dobrovolnosti

·       Zásada poskytování služby na základě křesťanských hodnot

Zásady naší práce se  řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem charitního pracovníka.

OTEVÍRACÍ DOBA

·       Každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 do 15:00

KAPACITA SLUŽBY

·       Okamžitá kapacita služby je max. 16 uživatelů

 NAŠI DONÁTOŘI V ROCE 2015

MPSV

Ústecký kraj

Město Most

Úřad práce

Anonymní dárce

Všem srdečně děkujeme. 

mpsvlogo kúúk

letáček NDC 2016.docx

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Olga Hylenová - pracovník v sociálních službách Markéta Pokorná, DiS. - sociální pracovník Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby Radka Michálková - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
101 702 299 Kč

90,9%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!