Dům na půl cesty Osek


  • Tel.: 417 530 813, 778 532 956
 
., Teplice, .

Cílové skupiny: osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

 

Historie služby:

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu Dům na půl cesty pro mladé dospívající odcházející z dětských domovů. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §58 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání:

Poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících z dětských domovů ubytování na přechodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Cílem služby je:

  • Poskytnout přechodné ubytování
  • Podpora uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech
  • Poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy
  • Poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatele
  • Podpořit uživatele v začleňování do společnosti

Cílová skupina DpC:          

  • Do cílové skupiny patří osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Kapacita lůžek:        

4  lůžka

Délka pobytu:

 Dle zákona č. 108/2006 Sb. jsou služby azylového domu zpravidla poskytovány po dobu jednoho roku.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz

Služby nemohou být poskytovány:

Osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění

Nabízené služby

 

Poskytnutí ubytování

 

  • Ubytování ve 2-3-4 lůžkových pokojích
  • Celodenní pobyt
  • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

Pomoc při zajištění stravy

 

  • Podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

  • Poradenství v obecném sociálním rámci
  • Zprostředkování navazujících služeb
  • Podpora při výběru a orientaci v dalších (i navazujících) službách
  • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
  • Pomoc v orientaci dnešní legislativy (kde je úřad práce, kde se vyřizují dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, kde je odbor sociálně právní ochrany dětí) 
  • Aktivizační činnost s terapeutickými prvky
  • Výzdoba azylového domu
  • Práce na zahradě
  • Výroba drobných předmětů,
  • Upevňování pracovních návyků
  • Vzdělávací aktivity

Podmínky pro poskytování služby:

Volná kapacita, vhodná cílová skupina

Cena: 

za noc dospělá osoba           130,- Kč

Principy:

  • Princip dodržování lidských práv
  •  Etický přístup
  •  Individuální a rovný princip
  • Princip svobodné volby
  • Princip mlčenlivosti
  • Princip návratu do běžné společnosti

Proces jednání se zájemcem o službu:

  • Zjištění toho,co uživatel od služby očekává a podání informací o službě
  • Představení domu na půl cesty
  • Seznámení s podmínkami poskytování služby
  • Seznámení s Řádem domu na půl cesty
  • Dohodnutí podmínek a termínu možného nástupu

 

V roce 2017 službu finančně podpořili:

  • MPSV
  • Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Město Duchcov
  • Město Háj u Duchcova
  • Město Bílina
  • Nadace Avast

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2017.

 

mpsvbílinaAvast nove

Duchcov_znakhaj-u-duchcova-znaklogo kúúk

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Michaela Zdzieblová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Kateřina Procházková, DiS. - sociální pracovník
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!