Domov se zvláštním režimem


  • Tel.: 412 582 602, 724 092 351
 
Tyršova 350, Česká Kamenice, 407 21

Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

kadeřník, pedikérka, doprava automobilem, možnost telefonního kontaktu, zajišťování nákupu dle potřeby

Poslání

Poskytování sociálních služeb na základě pochopení rozdílnosti jednotlivých cílových skupin, bez ohledu na pohlaví, rodinné uspořádání, národnost, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci, ukotvené na křesťanských hodnotách, v prostředí, které pomáhá znovuobjevit vlastní důstojnost člověka, nalézt smysl a naplnění života.
Poskytovat sociální službu na základě režimových opatření, práce s komunitními prvky, zapojení do vlastní sebeobsluhy v prostředí důvěry a pochopení.

Cílová skupina

Muži a ženy nad 45 let věku ohrožení závislostí nebo závislých na alkoholových drogách, trpících chronickou duševní nemocí s výjimkou Alzheimerovy demence, s nízkým příjmem.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Bucharová - pracovník v sociálních službách Drahomíra Hartmanová - sociální pracovník Bc. Štěpánka Kecková - koordinátor projektů Sylva Klimtová - pracovník sociálních služeb Jana Krejčová - pracovník sociálních služeb Bc. Lea Medková - sociální pracovník Martina Nebuželská - pečovatelka Ludmila Nechybová - pečovatelka Jarmila Nováková - pečovatelka Veronika Petříková - zdravotní sestra Marie Pevná - zdravotní sestra Zuzana Poláčková - pracovník v sociálních službách Ivana Sedlmajerová - pracovnice v sociálních službách Mgr. Jiří Sucharda - pracovník v sociálních službách Zdeněk Suchý - údržbář Jan Šena - údržbář Světlana Šindelářová - pracovnice v sociálních službách Zoja Uhlířová - pracovnice v sociálních službách Jitka Vokřálová - pečovatelka pes Met - přirozený CANIS terapeut kočka Bába - přirozená CAT terapeutka
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!