CHPS - pečovatelská služba


  • Tel.: 583 412 587
 
Valová 290/9, Zábřeh, 789 01 Vedoucí služby: Mgr. Ludmila Ryšavá - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ludmila Ryšavá - vedoucí zařízení Veronika Ondráčková, DiS. - pracovník sociálních služeb Miloslava Kolegarová, DiS. - sociální pracovník Charitní pečovatelské služby