Charitní poradna Hodonín


  • Tel.: 972 633 578
 
Wilsonova 7, Hodonín, 695 01 Vedoucí služby: Bc. Tomáš Procházka - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Tomáš Procházka - vedoucí služby