Charitní pečovatelská služba - středisko Šternberk


  • Tel.: 585 011 014, 739 242 624
 
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01 Vedoucí služby: Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS, Bc. Barbora Bernátová, DiS. - vedoucí stanice, sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

dohled nad dospělou osobou
přeprava uživatele autem pečovatelské služby

 

 

 

Cílem projektu je podpora a pomoc uživatelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci při naplnění jejich základních životních potřeb. Podpora možného začlenění do společnosti, pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných potřeb. Umožnit uživatelům služby žít v běžném domácím prostředí. Posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů ze Šternberka a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. 

Provozní doba:

Služba je provozována v pracovní dny pondělí – pátek od 7.00 – 19.00 hodin. Odpolední a večerní služba je omezena kapacitou (3 uživatelé) a jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí. O víkendech je služba poskytována s omezením od 7.00 – 13.00 hodin, omezena kapacitou (5 uživatelů) a jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí.

Oblast působnosti:

Šternberk (Dalov, Chabičov, Krakořice, Těšíkov) a další obce regionu: Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Dolany-Pohořany, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraniční Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Strukov, Štarnov, Štěpánov (Březce, Moravská Huzová, Stádlo), Žerotín. 

Služba je financována z dotace Olomouckého kraje, Města Šternberk a obcí mikroregionu Šternbersko.

    
     


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Ludmila Zavadilová - vedoucí projektu CHPS Bc. Barbora Bernátová, DiS. - vedoucí stanice, sociální pracovník Jana Hamplová - pracovník v sociálních službách Bronislava Hračovová - pracovník v sociálních službách Mgr. Radana Mikolajková - pracovník v sociálních službách Hana Kurdiovská - pracovník v sociálních službách Jana Červinková - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
102 329 307 Kč

91,5%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!