Charitní noclehárna Volšovy


  • Tel.: 732 250 018, 376 523 324
 
Volšovy 1, Sušice, 342 01

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby:

Další informace o Noclehárně naleznete (zde)

Další informace o Noclehárně naleznete (zde)


Organizace:


Zařízení: