Chariní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace


  • Tel.: 731 534 061
 
Erbenova 486/48, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Vedoucí služby: Bc. Eliška Horňáková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Eliška Horňáková - vedoucí zařízení
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 263 516 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!