Celsuz - Služby pro cizince


  • Tel.: 538 700 943
 
třída Kpt. Jaroše 9, Brno, 602 00 Vedoucí služby: Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Poskytujeme odborné sociální poradenství a základní právní poradenství pro cizince bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání. Posláním naší služby je napomáhat k usnadnění a zefektivnění integrace cílové skupiny do majoritní společnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. et Mgr. Veronika Imrichová - vedoucí služeb Celsuz Mgr. et Mgr., DiS. Denisa Braunerová - sociální pracovnice s cizinci
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
101 127 279 Kč

90,4%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!