Azylový dům pro muže


  • Tel.: 739 249 226
 
Wurmova 5, Olomouc, 771 11 Vedoucí služby: PhDr. Petr Prinz - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Azylový dům nabízí ubytování na dobu do jednoho roku. Cílem je nabídnout lidem bez střechy nad hlavou možnost postavit se na vlastní nohy a nalézt řešení své sociální situace.

Služba má kapacitu 46 lůžek (z toho 10 lůžek je v tzv. sociálních bytech). Ubytování je na 3-4 lůžkových pokojích. Na sociální byty jsou uživatelé vybíráni na základě výběrového řízení. Za služby se hradí 2.200 Kč měsíčně. V zařízení je možné využít nabídku stravy (polévky), jinak je obyvatelům k dispozici kuchyňka. V zařízení je zakázáno konzumovat alkohol či psychotropní látky a přicházet pod jejich vlivem.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Petr Prinz - vedoucí zařízení
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
101 127 279 Kč

90,4%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!