Azylový dům pro matky s dětmi - Osek - Centrum Rodina v tisni


 • Tel.: 417 530 813, 778 532 956
 
., Teplice, .

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

 

Adresa zařízení: Husova 305, Osek 417 05

(prezentace služby)

Historie azylového domu:

 

Dům Rodina v tísni

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §57 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání:

Poskytnout matkám s dětmi, těhotným ženám  bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti

Cíle služby:

 •  Poskytnout přechodné ubytování
 •  Poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy
 •  Podpořit uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech
 •  Poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatelky
 •  Podpořit uživatelky v začleňování do společnosti

Cílová skupina:

Do cílové skupiny patří matky ve věku od 18 let s nezletilými dětmi, těhotné ženy, osoby ženského pohlaví pečující o nezaopatřené a nezletilé děti bez ohledu na věku, péče 3. osoby ženského pohlaví pečující o nezletilé či nezaopatřené děti, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Okruhy osob, pro které je sociální služba určena jsou osoby bez přístřeší a osoby v krizi.

Nabízené služby:

Poskytnutí ubytování

 - Ubytování ve 2-3-4 lůžkových pokojích – kapacita domu (30 lůžek)

- Celodenní pobyt

- Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při zajištění stravy

- Podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 - Poradenství v obecném sociálním rámci

- Zprostředkování navazujících služeb

- Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

- Podpora při výběru a orientaci v dalších (i navazujících) službách

- Pomoc v orientaci dnešní legislativy (kde se nachází úřad práce, kde se vyřizují dávky DSSP a HN, kde je odbor sociálně – právní ochrany dětí)

- Podpora při sestavení domácího rozpočtu

- Podpora při sestavení příjmů a výdajů rodiny, podpora při hospodaření (finanční semináře, triky supermarketů, pomoc při sestavení rozpočtového modulu, jak zacházet správně s penězi, jak spořit osobní finance, jak si poradit v oblasti ochrany spotřebitele)

- Podpora při hledání vhodného bydlení (internet, inzerce)

- Poradenství v oblasti smluvních nájemních vztahů

- Podpora při konzultaci s potencionálním pronajímatelem

Aktivizační činnost s terapeutickými prvky

- Výzdoba azylového domu

- Práce na zahradě

- Výroba drobných předmětů,

- Upevňování pracovních návyků

- Vzdělávací aktivity

Délka pobytu:

Dle zákona č. 108/2006 Sb. jsou služby azylového domu zpravidla poskytovány po dobu jednoho roku.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz

Podmínky pro poskytování služby:

Volná kapacita, vhodná cílová skupina

Cena: 

 

Za noc

matka

100,-

 

1 dítě

70,-

 

další dítě

70,-

Služby nemohou být poskytovány:

Osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění

Principy:

 • Princip dodržování lidských práv
 • Etický přístup
 • Individuální a rovný princip
 • Princip svobodné volby
 • Princip mlčenlivosti
 • Princip návratu do běžné společnosti

Proces jednání se zájemcem o službu:

 • Zjištění toho,co uživatel od služby očekává a podání informací o službě
 • Představení azylového domu
 • Seznámení s podmínkami poskytování služby
 • Seznámení s Řádem azylového domu
 • Dohodnutí podmínek a termínu možného nástupu

Příběh


Jmenuji se Monika. Díky mému muži jsem přišla o syna. Soud ho svěřil do výchovy mé matce. Důvodem bylo manželovo agresivní chování. Hrubost byla stále větší, přestože jsem byla na počátku pátého měsíce těhotenství. V Centru "Rodina v tísni" jsem našla klid a bezpečí. Konečně jsem mohla v noci spát. Postupem času jsem si našla v azylovém domě přátele a co bylo velmi důležité, získala práci na poloviční úvazek. Prioritou pro mě bylo, našetřit peníze na pronájem bytu a získat zpět do výchovy syna Radka. Pracovala jsem do vysokého stupně těhotenství a dala jsem si jasný cíl, ze kterého jsem neslevila - mít vlastní byt. V lednu se mi narodila dcera Markétka a hned na to mi byl, s pomocí zaměstnanců zařízení, vrácen do péče můj syn. Byly jsme zase rodina. Plánovala jsem, že po mateřské dovolené nastoupím zpět do práce, která byla blízko azylového domu. Myslela jsem na budoucnost a požádala město o pronájem bytu. Bylo to neuvěřitelné, ale štěstí se na mě usmálo. Získala jsem byt. Díky pomoci zaměstnanců Centra "Rodina v tísni" mohu já i můj syn zapomenout na dlouhé dny strachu a bezesných nocí.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem České republiky a Ústeckým krajem.

S podporou EU jsme rozšířili své sociální služby:

SROP 3.1: Celý dům Oblastní charita Most získala v roce 2004 od města Oseka za symbolickou cenu s cílem zavést nové sociální služby. V roce 2005 se podařilo získat dotace na rekonstrukci celého objektu cca 7 mil. Kč. Největší část tohoto objemu financí tvořila dotace EU - SROP 3.1., dále státní rozpočet ČR, finance od Nadace Renovabis a Nadace Via.

Dům se podařilo v roce 2005 úspěšně rekonstruovat a vzniklo velmi dobré zázemí pro služby, které jsou stále velmi vyhledávané. V třípodlažní budově se v přízemí se nachází centrum Pastelka - středisko "Denní péče o děti ze sociálně slabých rodin", kancelář, pokoj pro imobilní klienty (krizový sociální byt) a místnost pro sociálně aktivizační činnost matek s dětmi. První patro slouží jako azylové bydlení pro matky s dětmi a podkrovní část pro klienty střediska Domu na půli cesty.

SROP 3.2.: Na rekonstrukci domu navazoval projekt na realizaci sociálních projektů v Centru rodiny v tísni v SROP 3.2. Cílem projektu bylo opatřit do nově opravené budovy domu v Oseku základní vybavení, stabilizovat a proškolit tým zaměstnanců (vzniklo sedm nových pracovních míst) a začít provozovat služby azylového domu pro ženy s dětmi, dětského klubu pro děti ze sociálně slabých rodin a školicích prostor organizace. Projekt byl úspěšně implementován. Oblastní charita Most rozšířila své služby, jak v počtu klientů a zaměstnanců tak v typu nabízených služeb. A nutno dodat, že o služby Centra Rodina v tísni je stále velký zájem a jeho kapacita je po celý rok zaplněna. Projekt byl prvním svého druhu v grantovém schématu Ústeckého kraje. 


 

Dotace a spolupráce:

V roce 2017 službu finančně podpořili:

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Město Osek
 • Město Teplice
 • Město Dubí
 • Nadace AGROFERT
 • CitiBank
 • Nadace Terezy Maxové dětem
 • Nadace Čez
 • Město Hrobčice
 • Obec Jeníkov
 • Město Hrob
 • Město Košťany

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2017.

logo osekmesto-tepliceDubí

hrobčiceHrobKošťanyJeníkovlogo nadace agrofertcNadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni000596_03_004693NTM A

000594_03_004661

 

 

 

 

 

 

 

  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lucia Kaliašová - střídač Veronika Schultzeová, DiS. - sociální pracovník Michaela Zdzieblová, DiS. - vedoucí sociální pracovník Alena Lencová, st. - pracovník v sociálních službách Monika Valentová - pracovník v sociálních službách Yveta Pellová - pracovník v sociálních službách Lenka Rousová - pracovník v sociálních službách
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!