Mgr. Věra Michalicová

Mgr. Věra Michalicová
 • Tel.: 604 247 268

Profesní životopis

Pracovní zkušenosti:

 • Od 01/2014 - současnost: Diecézní charita České Budějovice, pracovnice pro vztahy s veřejností a médii (PR)
 • Od 10/2013 - současnost: Diecézní charita České Budějovice, vedoucí Komunitní práce Novohradská a zároveň komunitní pracovnice  
 • Od 05/2006 do 12/2013: Diecézní charita České Budějovice, vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátorka dobrovolnického programu Šance všem

Vzdělání:

 • 1999 - 2006: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterský studijní program Učitel náboženství a etiky + Pedagog volného času   
 • 1995 - 1999: Střední zahradnická škola v Brně – Bohunicích  

Kurzy, výcviky, semináře:

 • 2014: Kurz Média na naší straně, přednášející Bedřich Jetelina, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v ČB (20 hodin, kurz s akreditací MPSV)
 • 2013: Kurz Firemní fundraising, přednášející Jana Ledvinová z Českého centra fundraisingu (5 hodin)
 • 2013: Kurz Základy marketingu na sociálních sítích – Facebook, Twitter a další, přednášející Hana Bednářová a Jaroslav Vaněk z firmy Priasystem (7 hodin)
 • 2012: Kurz Komunitní práce: jak efektivně pracovat v sociálně vyloučených lokalitách?, Český západ, o.s. (90 hodin, z toho 14 hodin samostatné práce)
 • 2011: Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora, Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže České Budějovice (24 hodin, akreditovaný kurz MŠMT)
 • 2008: Kurz Základní krizová intervence, Remedium Praha (51 hodin ve 3 dvoudenních setkáních)
 • 2006: Výcvik koordinátorů dobrovolníků, Hestia – Národní dobrovolnické centrum (20 hodin)

Organizace:


Seznam zařízení:

Komunitní práce Novohradská - Vedoucí Komunitní práce Novohradská a komunitní pracovnice

Seznam služeb:

Komunitní práce Novohradská - Vedoucí Komunitní práce Novohradská a komunitní pracovnice