Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Marie Pomocné 48, Litoměřice, 412 01 Vedoucí zařízení: Jakub Ružbatský - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Jakub Ružbatský - vedoucí zařízení Mgr. Tereza Marková - sociální pracovník Markéta Havlová, DiS. - sociální pracovník Tereza Linetová, DiS. - sociální pracovník

Seznam služeb: