Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41 Vedoucí zařízení: Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy

Seznam lidí:

Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy Lukáš Syrovátka - provozní koordinátor Domu Matky Terezy Bc. Karolína Jelínková - vedoucí sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu Milena Altmannová, DiS - vedoucí sociální pracovnice pro Azylový dům Bc. Veronika Bittnerová - sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu Bc. Jiří Janeček - sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci Bc. Petr Macl - terénní sociální pracovník Domu Matky Terezy Mgr. Zbyněk Oubrecht - terénní pracovník Domu Matky Terezy Gabriela Pakostová - pracovnice pro Sociální šatník

Seznam služeb: