Duhové Atrium

Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí střediska Duhové Atrium

Seznam lidí:

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí střediska Duhové Atrium Zdeněk Šturma - pracovník sociálních služeb Blanka Šimonová - pracovník sociálních služeb Nikola Svátková - pracovník sociálních služeb Martin Jelínek - pracovník nízkoprahového denního centra Bc. Jaroslav Dolejší - pracovník noclehárny Martin Kunášek - pracovník noclehárny Lukáš Fiedler - pracovník nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova Bc. Monika Valuchová - sociální pracovník, pečovatelka, řidička Miroslava Tomíšková - pracovník v soc. službách, pečovatelka, řidička Iva Růžičková - pracovník v soc. službách, pečovatelka Jana Faltýnová - pracovník v soc. službách, pečovatelka, řidička Dana Bundiová - pracovník v soc. službách, pečovatelka Vlasta Pešková - pracovník v soc. službách, pečovatelka, pedikérka Jaroslav Dvořáček - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: