Azylové bydlení Cusanus

Průmyslová 1299, Uherské Hradiště, 686 01 Vedoucí zařízení: Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník

Seznam lidí:

Vávra Zdeňek, Mgr. - vedoucí zařízení, sociální pracovník Ing. Kurfirst Miroslav - pracovník v sociálních službách Omelková Marie - pracovnice v sociálních službách Šuránková Eva - pracovnice v sociálních službách Dočekalová Jana, Mgr. - sociální pracovník

Seznam služeb: