Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Vnímání stáří a péče o blízké

Průzkumu provedený společností ppm factum research pro Charitu Česká republika v létě 2016.

Darovací smlouva Charity ČR

Kodex Charity Česká republika