Jindřich Štreit: Hranice.Odstraňme dluhové pasti!

Ve čtvrtek 11. května 2017 pořádá Charita ČR mezinárodní odbornou konferenci s názvem „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou.“ Konference se uskuteční v Evropském domě v Praze 1, Jungmannova 745/24 od 10 do 15 hodin.

Ve zprávě Caritas Cares za rok 2015 byla předluženost identifikována jako jedna z hlavních příčin chudoby a sociálního vyloučení. V posledních letech došlo v ČR k výraznému nárůstu insolvenčních návrhů podaných jednotlivci, což ukazuje na vážnost problémů s předlužením. Za jeho hlavní příčiny považujeme příjmovou chudobu, nízkou finanční gramotnost a nedostatečnou regulaci poskytování spotřebních úvěrů. Za další důležitá témata považujeme metody a náklady exekučních řízení a nízkou přístupnost institutu oddlužení.

Konference se na toto téma zaměří komplexně - od příčin pádu do dluhové pasti, přes situaci předlužení (zejména dostupnost kvalitního dluhového poradenství a informací o závazcích) až k cestě z dluhové pasti. Odborníci nejen popíší problémy, ale zejména nastíní opatření, která mohou vzniku předlužení zabránit. Zazní i příklady dobré praxe jeho řešení. Na konferenci zveme jak zahraniční řečníky, jejichž témata přesahují český kontext a vyskytují se i v jiných evropských zemích, tak řečníky z České republiky.

V úvodu konference budou účastníkům a novinářům představeny výsledky nového průzkumu zaměřeného na ekonomickou tíseň českých rodin. Průzkum pro Charitu ČR a Katolickou církev zpracovala společnost IBRS. Výsledky okomentuje Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR a Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Výstupy z konference budou prostřednictvím pracovní skupiny „Různé zájmy“, jejímž členem je ředitel Charity ČR pan Lukáš Curylo, předány Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Časový harmonogram v češtině naleznete zde.
You can find the time schedule in English here.

Preztentace účastníků odborné konference naleznete zde.

Prezentace účastníků odborné konference Odstraňme dluhové pasti!

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Přinášíme prezentace jednotlivých účastníků mezinárodní odborné konference Odstraňme dluhové pasti!, která se konala 11.května 2017 v Evropském domě v Praze 1. Příspěvky jsou v češtině, resp. v angličtině.

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

Aby se každý mohl zvednout znovu

Iva Kuchyňková

Rozhovor s Ivou Kuchyňkovou o mezinárodní konferenci Odstraňme dluhové pasti!, kterou pořádá Charita ČR 11. května.

Program konference Odstraňme dluhové pasti!

Konferenci zahájí ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. V úvodu budou účastníkům a novinářům prezentovány výsledky aktuálního průzkumu „Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR, který pro Charitu a Katolickou církev zpracovala agentura IBRS. Průzkum okomentuje ředitel Charity ŘR Lukáš Curylo spolu s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem.