Jindřich Štreit: Hranice.Odstraňme dluhové pasti!

Ve čtvrtek 11. května 2017 pořádá Charita ČR mezinárodní odbornou konferenci s názvem „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou.“ Konference se uskuteční v Evropském domě v Praze 1, Jungmannova 745/24 od 10 do 15 hodin.

Ve zprávě Caritas Cares za rok 2015 byla předluženost identifikována jako jedna z hlavních příčin chudoby a sociálního vyloučení. V posledních letech došlo v ČR k výraznému nárůstu insolvenčních návrhů podaných jednotlivci, což ukazuje na vážnost problémů s předlužením. Za jeho hlavní příčiny považujeme příjmovou chudobu, nízkou finanční gramotnost a nedostatečnou regulaci poskytování spotřebních úvěrů. Za další důležitá témata považujeme metody a náklady exekučních řízení a nízkou přístupnost institutu oddlužení.

Konference se na toto téma zaměří komplexně - od příčin pádu do dluhové pasti, přes situaci předlužení (zejména dostupnost kvalitního dluhového poradenství a informací o závazcích) až k cestě z dluhové pasti. Odborníci nejen popíší problémy, ale zejména nastíní opatření, která mohou vzniku předlužení zabránit. Zazní i příklady dobré praxe jeho řešení. Na konferenci zveme jak zahraniční řečníky, jejichž témata přesahují český kontext a vyskytují se i v jiných evropských zemích, tak řečníky z České republiky.

V úvodu konference budou účastníkům a novinářům představeny výsledky nového průzkumu zaměřeného na ekonomickou tíseň českých rodin. Průzkum pro Charitu ČR a Katolickou církev zpracovala společnost IBRS. Výsledky okomentuje Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR a Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Výstupy z konference budou prostřednictvím pracovní skupiny „Různé zájmy“, jejímž členem je ředitel Charity ČR pan Lukáš Curylo, předány Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

Časový harmonogram v češtině naleznete zde.
You can find the time schedule in English here.

Text doporučení Odstraňme dluhové pasti!

Preztentace účastníků odborné konference naleznete zde.

Prezentace účastníků odborné konference Odstraňme dluhové pasti!

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Přinášíme prezentace jednotlivých účastníků mezinárodní odborné konference Odstraňme dluhové pasti!, která se konala 11.května 2017 v Evropském domě v Praze 1. Příspěvky jsou v češtině, resp. v angličtině.

Dluhové pasti: náš společný problém

Odstraňme Dluhové pasti! Foto: Jakub Žák

Charita ČR uspořádala 11. května v pražském Evropském domě mezinárodní odbornou konferenci nazvanou „Odstraňme dluhové pasti! Opatření proti předlužení napříč Evropou“, aby opětovně upozornila na problém předlužování jednotlivců a dluhových pastí. Konference se kromě českých řečníků zúčastnili zástupci neziskových organizací z Polska, Litvy, Lotyšska a Německa.

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

Aby se každý mohl zvednout znovu

Iva Kuchyňková

Rozhovor s Ivou Kuchyňkovou o mezinárodní konferenci Odstraňme dluhové pasti!, kterou pořádá Charita ČR 11. května.

Program konference Odstraňme dluhové pasti!

Konferenci zahájí ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. V úvodu budou účastníkům a novinářům prezentovány výsledky aktuálního průzkumu „Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR, který pro Charitu a Katolickou církev zpracovala agentura IBRS. Průzkum okomentuje ředitel Charity ŘR Lukáš Curylo spolu s generálním sekretářem České biskupské konference Stanislavem Přibylem.