Ke kvalitě v sociálních službách

Odborná konference sociálních pracovníků 14. listopadu 2017 v Olomouci

Charita-039Charita ČR, největší nestátní poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, pořádá v úterý 14. listopadu odbornou konferenci sociálních pracovníků s názvem Ke kvalitě v sociálních službách. Konference se uskuteční v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc (Křížkovského 505/6, Olomouc) od 10 do cca 17 hodin.

Příspěvky na konferenci budou zaměřeny na aktuální výzvy v oblasti sociálních služeb, zejména na vymezování kompetencí a působnosti sociálních služeb a jejich pracovníků a metody zajištění co nejvyšší kvality služeb, včetně inspekcí kvality.

Ilustrační snímek Lubomír Kotek 

Smyslem konference je podpora odborné diskuse o těchto tématech, druhotně pak osvěta veřejnosti o sociální práci. Na konferenci zveme jako řečníky zástupce poskytovatelů služeb a zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zejména z řad inspektorů kvality služeb.

Program budeme postupně upřesňovat a publikovat na této stránce. 


Informace pro účastníky

Zájemci o účast na konferenci se mohou registrovat do 7. listopadu, formulář naleznete zde.
Pokud se za vaši organizaci bude účastnit více zaměstnanců, vyplňte prosím registrační formulář jednotlivě.
Registrace je platná až po jejím potvrzení e-mailem.

Konferenční poplatek činí 500 Kč na osobu a kromě samotné účasti na konferenci zahrnuje také občerstvení a tiskové materiály.

Konferenční poplatek lze uhradit na účet do 10. listopadu, nebo hotově na místě.

Údaje pro platbu na účet::

  • číslo účtu: 5021015060/5500 u Raiffeisenbank
  • variabilní symbol: 14112017
  • do poznámky pro příjemce uveďte svoje jméno a název organizace –jinak není možné platbu identifikovat

Kontaktní osoba: Martina Veverková martina.veverkova@charita.cz

Program konference Ke kvalitě v sociálních službách

V úterý 14. listopadu od 10 hodin proběhne v Olomouci odborná konference sociálních pracovníků.