Ke kvalitě v Charitě

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě“ je zaměřen na zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků a ve svém důsledku zlepší kvalitu 770 sociálních služeb v celé ČR. Jeho výsledkem bude zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit ČR a na posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách prostřednictvím nové sítě systematické metodické podpory.

Jedná se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Aktivity projektu jsou podpořeny dotací ve výši téměř 10 milionů korun, která je rozdělena mezi složky Charity ČR - 8 arcidiecézních a diecézních Charit a Českou katolickou charitu. Postupné zvyšování odbornosti pracovníků bude mít příznivý dopad také na klienty jednotlivých sociálních služeb.

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti Charitních sociálních služeb“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399) byl oficiálně zahájen 1. září 2016. Jedná se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující sociální služby. Projekt je zcela hrazen z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

OPZ_barevne
 

Charita ČR získala podporu z EU pro své sociální služby

Ilustrační snímek Lubomír Kotek

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě“ zaměřený na zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků zlepší kvalitu 770 sociálních služeb v celé ČR. Jeho výsledkem bude zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.