Jindrich_Streit_1Caritas CARES Report: Sociální situace v České republice pohledem Charity

Setkání se koná v úterý 13. února 2018 od 11 do 15 hodin v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24, Praha 1)

Charita ČR představí zprávu Caritas CARES 2017 týkající se chudoby a sociálního vyloučení mladých lidí. Navazujeme tak na spolupráci s Caritas Europa, se kterou jsme před dvěma lety připravili první zprávu Caritas CARES 2015.

Na akci vystoupí odborníci Charity ČR a zástupci dalších organizací.


Můžete se těšit na příspěvky k těmto tématům:

  • Kam se za 2 roky posunuly priority vytyčené ve zprávě Caritas CARES 2015 (předlužení, nedostupnost bydlení, výše minimální mzdy a prekarizace práce, problémy s placením výživného na děti)?
  • Odstraňme dluhové pasti! Doporučení Charity ČR v oblasti dluhové problematiky (hlavní priorita Caritas CARES 2015)
  • Proč a jak vznikají dluhy a exekuce u dětí a nezletilých?
  • Dostupné a sociální bydlení – jaký je smysl přístupu Housing First ve vztahu k sociálnímu začlenění znevýhodněných mladých lidí?
  • Chudoba mladých matek samoživitelek – role partnerských konfliktů a neplacení výživného na děti
  • Rozvoj sociálního podnikání jako cesta k vytváření důstojných pracovních míst (nejen) pro znevýhodněné mladé lidi

Program akce

Český text Zprávy Caritas CARES

Jindrich_Streit_4

 

 

 

 

 

Nebyly nalezeny žádné články.