Charita ČR: 7,5 tisíc zaměstnanců, téměř 60 tisíc dobrovolníků, 1 204 služeb v ČR a pomoc do 34 zemí

Jindřich Štreit: Náruč (z cyklu Kde domov můj)

Nezisková organizace Charita ČR, působící zejména v sociálně zdravotní oblasti, provozovala v roce 2015 celkem 1 204 služeb a evidovala více než 105 000 registrovaných klientů – nejčastěji šlo o seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rodiny v nouzi a osoby bez domova. Tato čísla předkládá Charita ČR v čerstvě zveřejněné výroční zprávě.

"Při pohledu na mapu našich poboček a úctyhodný přehled aktivit za loňský rok leckoho možná překvapí, jak je naše organizace členitá a kolik činností provozuje,“ komentuje zprávu prezident Charity ČR, biskup Pavel Posád.

Celkem Charita v ČR poskytovala lidem v nouzi 1 204 služeb, z toho se jednalo například o 67 odborných poraden, 128 středisek pečovatelské služby, 38 denních stacionářů, 37 domovů pro seniory, 42 azylových domů pro matky s dětmi, 23 azylových domů pro muže i ženy v tísni, 26 nízkoprahových denních center pro děti a mládež, 83 středisek domácí zdravotní péče, 75 charitních šatníků, 29 center pro rodiny s dětmi ad.

V 345 českých a moravských Charitách a jejich pobočkách a službách loni pracovalo 7 464 zaměstnanců. Kromě nich však Charity v Česku evidovaly téměř šedesát tisíc dobrovolníků, kteří dohromady věnovali službě potřebným přes 390 tisíc hodin svého volného času. Z nich se více než 52 tisíc zúčastnilo Tříkrálové sbírky.

Patnáctý ročník Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je tradičně věnován na pomoc potřebným zejména na území České republiky, v roce 2015 vynesl 89 373 094 korun. Šlo o dosud nejvyšší výtěžek v  historii. Celkem jednotlivé složky Charity ČR loni hospodařily s finančními prostředky ve výši 3,2 miliardy Kč.

Činnost neziskové organizace se neomezuje pouze na domácí půdu. Charita ČR pomáhala ve 34 zemích světa, a to jak v rámci humanitární pomoci, tak v sociální oblasti, zdravotnictví, vzdělávání a zemědělství. Významnou úlohu sehrává Charita také v pomoci cizincům na území ČR.

Poradny pro cizince v sedmi českých a moravských městech poskytly odborné sociální a právní poradenství klientům z Ukrajiny, Ruska, Slovenska, Mongolska, Sýrie, Vietnamu a dalších zemí.

 „Svou prací v roce 2015 jsme důstojně navázali na více než devadesátiletou tradici naší organizace. V době, kdy svět čelí novým hrozbám a nebezpečím, děkuji všem, kdo nám pomohli na tyto výzvy odpovědět,“ uvedl ve zprávě ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Kompletní znění výroční zprávy naleznete zde.