Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Charita pomáhá obětem mrazů v Mongolsku

Mongolský venkov je stále sužován přírodní katastrofou nazývanou dzud, při níž je dobytek – základ živobytí mongolských venkovanů – decimován extrémními mrazy a nedostatkem potravy.

Česká základní škola v rovníkové Africe

V ugandské Kitule zahájila 1. února 2010 výuku ZŠ sv. Jana Nepomuckého, vybudovaná z příspěvků dárců z celé ČR. Škola poslouží dětem z nejchudších rodin ve vesnických oblastech.

Které země jsou zahrnuty v projektu Adopce na dálku?

Adopce na dálku zejména pomáhají dětem z nemajetných rodin v chudých zemích, aby mohly chodit do školy, získaly kvalifikaci a v dospělosti našly uplatnění v životě.

Mohu pracovat v Charitě jako dobrovolník?

Ano, pomoc dobrovolníků vítáme a pro mnoho Charit je velmi důležitá. Dobrovolník je každý, kdo zdarma věnuje svůj volný čas, energii a schopnosti všude tam, kde je to potřeba. 

Je možné věnovat i jiný věcný dar, například knihy či nábytek?

Před každým darováním věcí, které by mohly ještě někomu posloužit, doporučujeme domluvit se předem s pracovníky nejbližší pobočky Charity nebo charitního zařízení (azylového domu, domovu pro seniory, poradny, charitního šatníku aj.).  

 

Kde mohu darovat oblečení?

Při některých Charitách existují šatníky a zařízení, kde mohou oblečení použít. Například azylové domy pro bezdomovce. Vždy je však nutné domluvit se předem.

Jak je Charita financována?

Největší podíl tvoří tržby za sociální a zdravotní služby, dále dotace od krajů, státních dotace, příspěvky od obcí a granty na konkrétní sociální služby - na tzv. projekty

Jak je Charita spojená s církví?

Charita České republiky (do roku 2006 Sdružení Česká katolická charita) je součástí (útvarem) římskokatolické církve; právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva. Zřizovatelem Charity je Česká biskupská konference.

Tříkrálová sbírka se v lednu 2010 konala již podesáté

Počátkem ledna 2010 opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku letos koná již podesáté. Podrobnosti naleznete na www.trikralovasbirka.cz. Aktuální výsledky TS 2010 naleznete zde.

Tříkrálová sbírka 2009

Počátkem ledna opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Tříkrálová sbírka 2009 proběhla v celostátním měřítku již podeváté. Sbírka je tradičně největší dobrovolnickou akcí v ČR. Výnos Tříkrálové sbírky 2009 je zatím rekordní. Více... Předběžné výsledky sbírky naleznete zde. Všem dárcům upřímně děkujeme za jejich štědrost!

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!