Program FEAD

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Jarní hrabání parku

Akce si klade za cíl vštípit dětem pracovní návyky už od mladého věku a naučit je vnímat veřejné prostranství jako důležitou součást našeho života. "Za vynikající spolupráci při této akci děkujeme fimrě UNILES a.s." prozrazuje pan František Škoda, který každoročně akci připravuje.
Místo: Park Přátelství v Rumburku
Termín: 20. 3. 2012, 13:00 — 27. 3. 2012, 18:00

Velikonoční prodejní trhy

Oblastní charita Liberec zve veřejnost na velikonoční prodejní trhy, které se konají ve středu 4. 4. 2012 od 10.00 hod. do 14.00 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.

Dětské centrum Beruška

Od dubna se objeví první děti v charitním dětském centru Beruška v Č. Budějovicích (B. Němcové 53).  Nejedná se o klasickou školku, ale o modernější - rodině bližší způsob dětské skupiny.

Finanční řízení - Cash flow

Cílem tohoto semináře je poskytnout vedoucím projektů, manažerům a dalším zaměstnancům ucelený přehled informací o řízení finančních zdrojů v organizaci. Účastník semináře by se měl lépe orientovat v základních výstupních sestavách organizace a v práci s rozpočtem, jeho tvorbou, průběžným vyhodnocováním, změnami a kontrolou vývoje a toku finančních zdrojů Cash flow.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 3. 2012, 08:30 — 19. 3. 2012, 14:00

Hledání pokladu

Asistenční služba pro rodiny s dětmi pořádá pro rodiče s dětmi odpolední zábavnou akci. Pokud počasí dovolí, budeme společně hledat ukrytý poklad ve Varnsdorfu. Akci připraví jedna z rodin, která je uživatelem této služby. Bližší informace k akci získají uživatelé od své asistetky.

Na setkání prima zábavu se těší paní Dáša a Martina 

Místo: Varnsdorf
Termín: 16. 3. 2012, 13:00 — 16. 3. 2012, 17:00

Co přináší nový Občanský zákoník?

Cílem kurzu je objasnit nejdůležitější změny, které Občanský zákoník přináší neziskovým organizacím i fyzickým osobám.
Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9
Termín: 16. 3. 2012, 11:00 — 16. 3. 2012, 16:00

Výstava  - Život kolem nás.

Putovní výstava fotografické soutěže.
Místo: Galerie - Jeníkovská 222 - Čáslav
Termín: 16. 3. 2012, 09:37 — 29. 3. 2012, 16:00

Ropice – Život na zámku

Ve středu 14. března 2012 přijala pozvání do Charitního domu pokojného stáří PhDr. Jiřina Pavlíková z Muzea Těšínska, která se zabývá oblastí umělecké historie na Těšínsku, do níž patří také stavby panských sídel a zámků.

Sociální reforma - změny v sociálním systému

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás zve na odborný seminář, kde se dozvíte co nového přináší sociální reforma, jak se mění výplata rodičovského příspěvku, kdo má nárok na
pomoc v mateřství, pomoc v nouzi, na příspěvek na bydleni nebo podporu v nezaměstnanosti atd. Účast na semináři je bezplatná!
Místo: JRCPIC, Mezírka 1, 3. patro, Brno
Termín: 15. 3. 2012, 18:00 — 15. 3. 2012, 20:00

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!