Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Válka v Sýrii trvá šest let a miliony dětí neznají život v míru

Už 6 let trvá válečný konflikt v Sýrii, který ve středu 15. března vstoupí do dalšího roku. Situace v zemi se stále zhoršuje. 13,5 milionu Syřanů potřebuje nutně humanitární pomoc, 5 milionů lidí muselo opustit zemi a víc než 2 miliony syrských dětí nemohou chodit do školy a vzdělávat se. Za každým číslem smutných statistik se skrývá konkrétní dítě, žena nebo muž. České humanitární organizace společně přinášejí příběhy několika lidí, se kterými se jejich pracovníci setkali při doručování pomoci.

Úvod do terapie hrou

Tento akreditovaný kurz seznamuje účastníky se základy terapie hrou s důrazem na prvky využitelné v sociální práci s dětmi a rodinami. Terapie hrou je určená pro děti od 2 do 8 let. Uplatnění terapie hrou je vhodné pro různé sociální, emocionální i behaviorální problémy dětí. Opodstatněnost a oprávněnost použití tohoto druhu terapie u dětí byla dokázána mnoha výzkumnými studiemi v případech jakými jsou úzkost, deprese, reakce na trauma, bázlivost, problémy s navázáním vrstevnických a přátelských kontaktů, odmítání školy, školní problémy, enuréza, zmírnění agresivního chování, adaptace na sourozence, pokroky v emocionálním prožívání dětí z rozvedené rodiny, zneužívaných a zanedbávaných dětí, korekce řečových těžkostí, zlepšení školních výkonů dětí s poruchami učení, zmírnění emocionálních a intelektuálních problémů mentálně postižených dětí, zmírnění psychosomatických problémů. Součástí kurzu je i praktický nácvik.

Na tento kurz navazuje akreditovaný kurz Úvod do filiální terapie, který proběhne 14.3.2017 a školící akce Nedirektivní komunikace s dětmi, která proběhne 15.3.2017. Doporučujeme se na ně přihlásit!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 13. 3. 2017, 08:30 — 13. 3. 2017, 16:00

Plávání pro Tříkrálové koledníky

Charita Svaté rodiny Luhačovice a Římskokatolická farnost v Luhačovicích zve tříkrálové koledníky a jejich asistenty na Městskou plovárnu. Děkujeme všem Tříkrálovým koledníkům za jejich nasazení při mrazivém počasí a srdečně zveme na Městkou plovárnu do Luhačovic v sobotu 11.3.2017

Poděkování patří také vedení Sportovního centra Radostov a zaměstnancům Městské plovárny za jejich vstřícnost a pomoc při uskutečnění této akce. Tato akce byla pořádána za podpory Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje.

Místo: Městská plovárna Luhačovice
Termín: 11. 3. 2017, 09:00 — 11. 3. 2017, 11:00

Umění zpětné vazby

Umění zpětné vazby je akreditovaný intenzivní kurz, kde se frekventanti dozví a prakticky si vyzkouší jakým způsobem dávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 10. 3. 2017, 09:00 — 10. 3. 2017, 16:00

Dočasná změna provozní doby Intervenčního centra ve Strakonicích a Táboře

Od 13. března 2017 do odvolání je změněna pracovní doba Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím ve Strakonicích a Táboře. Důvodem pro omezení provozu je dlouhodobá pracovní neschopnost.

Klub seniorů při FCH Vlašim

Výroba panenek KIWANIS.

Místo: Besídka u kostela sv. Jiljí
Termín: 9. 3. 2017, 16:00 — 9. 3. 2017, 17:30

Proměny 2017

Výstava prací klientů Světlanky - centra denních služeb, které vytvořili z fotografií Patrika Jursy a Ondřeje Getzela.

Místo: Svitavy
Termín: 9. 3. 2017, 16:00

Přednáška PhDr. Lesové - Rodina

přednáška manželstvíPřednáška PhDr. Ireny Lesové na téma Rodinaproč manželství, význam rodiny pro společnost.

 

Místo: Besídka u kostela Sv. Jiljí
Termín: 9. 3. 2017, 15:30 — 9. 3. 2017, 16:30

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti - Březen 2017

Místo: Kroměříž
Termín: 9. 3. 2017, 09:15 — 25. 3. 2017, 09:15
 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!