Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Diecézní charita Brno oslavila v Žarošicích svoje 25. narozeniny

V sobotu 17. června proběhla v Žarošicích na jižní Moravě oslava 25. výročí založení Diecézní charity Brno. Akce se účastnili zaměstnanci, jejich rodiny, dobrovolníci a příznivci Charity. Velké díky patří všem sponzorů a partnerům, bez kterých by se celá akce nemohla uskutečnit. Děkujeme, že pomáháte s námi!

Etiketa v malíčku

Etiketa v malíčku (1)

Účastník kurzu se prostřednictvím scének a her seznámí se základy chování ve společnosti.

Místo: Dvůr králové nad Labem, Palackého 99, Klub Střelka
Termín: 27. 6. 2017, 16:30

Trénování paměti

Pravidelné setkávání s trénováním paměti. Neb nikdy není pozdě začít.

Místo: kancelář FCH – 2. patro, Lidická 1715, Vlašim
Termín: 27. 6. 2017, 14:00 — 27. 6. 2017, 15:30

Bratři Ebenové pro Charitu

jak o tom píše Jihočeský deník 26. 6.

Jsme si teď s tátou mnohem blíž

Paní Milada Truncová z České Třebové se stará o svého tatínka (74) od r. 2011. Předtím prošel několika domovy důchodců a léčebnami dlouhodobě nemocných, až se jeho dcera rozhodla k vážnému životnímu kroku - opustit zaměstnání a zůstat s tatínkem doma.

Převzít zodpovědnost za svůj život

To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám. (Mark Dzirasa)

SEKÁČEK NA CHARITĚ LUHAČOVICE 2017

Cílem této akce je upozornit na nedostatek financí, se kterým se každoročně potýkáme. K dispozici zde bude i kasička pro dobrovolné příspěvky. Oblečení a jiné doplňky věnovali lidé z celého kraje za účelem dalšího prodeje. Tato akce vznikla z iniciativy zaměstnanců a přátel Charity Luhačovice sloužící k podpoře její činnosti.

 

Místo: Luhačovice
Termín: 27. 6. 2017, 09:00 — 29. 6. 2017, 16:00

Oblastní charita Jihlava rozšířila služby pro osoby bojující se závislostí

Oblastní charita Jihlava zahájila provoz adiktologické ambulance, která pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání alkoholových i nealkoholových návykových látek). >>>

Charitativní Aukce

Ve spolupráci s http://dchltm.cz/ připravujeme charitativní aukci, výdělek z této aukce pújde hlavně na zřízení stipendijního fondu pro děti ze sociálně slabých rodin, část výdělku bude použita na nákup potřebného vybavení pro MŠ. V aukci bude možné vydražit nejen výrobky dětí, a výrobky z chráněných dílen ale také hodnotné položky věnované sponzory. Celý program a více informací, včetně dražených položek přidám postupem času.

 

Místo: LTM
Termín: 26. 6. 2017, 17:30 — 26. 6. 2017, 19:30

Mladí Indové získali potřebnou kvalifikaci díky Tříkrálové sbírce

Od listopadu 2014 přispívá hradecká diecézní Charita na kvalifikační kurzy pro mladé lidi z indického venkova. Kurzy jsou určené pro lidi ve věku 18–35 let z naší partnerské arcidiecéze Bangalore, kteří jsou znevýhodnění na pracovním trhu. Mladí muži mohou díky tomuto projektu získat řidičské oprávnění, zatímco z mladých žen se stávají švadleny. Tato forma pomoci se v předchozích letech osvědčila. Absolventům těchto kurzů se daří získávat kvalifikovanější a tím pádem i lépe placenou práci.

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!