Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Zádušní mše svatá za zesnulé klienty Charity Olomouc

Středisko sv. Alžběty Vás srdečně zve na zádušní mši svatou za zesnulé, kteří byli v péči Charity Olomouc. 

 

Místo: Olomouc, katedrála sv. Václava
Termín: 3. 11. 2016, 18:00

Přednáška s výchovnou tématikou

FCH Beroun Vás zve na přednášku s výchovnou tématikou s psycholožkou PhDr. Ing. Ivou Jungwirthovou na téma: Dětský vzdor. Koná se ve středu 2. 11. 2016 od 17.00 hodin v prostorách azylového domu sv. Josefa v Lochovicích. Zveme širokou večejnost. Vstup zdarma.

 

 

 

  • Sourozenecké role

 

Co je typické pro prvorozené a druhorozené dítě a co pro benjamínky? Jaké charakteristiky jsou dítěti vlastní a jaké souvisí spíše s jeho rolí v rodině? Můžeme zařídit, aby se sourozenci měli rádi? Co dělat, když spolu soupeří? Můžeme být úplně spravedliví?  Co dělat s rodinnou „černou ovcí“?

  • Kdo z koho! aneb povídání o dětském vzdoru

V jaké věku mluvíme o „dětském“ vzdoru? Dá se mu předejít? Máme se o to vůbec snažit? Jak přistupovat k dítěti, které už je uprostřed afektu? Co můžeme ze své rodičovské pozice ovlivnit a čemu je lépe nechat volný průběh? Na tyto a další otázky se společně pokusíme najít odpověď…

 

Místo: Lochovice, AD sv. Josefa
Termín: 2. 11. 2016, 17:00 — 2. 11. 2016, 19:00

Výroba PF

Výtěžek z prodeje vyrobených PF půjde na podporu klubu seniorů při FCH Vlašim.

Místo: Besídka u kostela Sv. Jiljí
Termín: 2. 11. 2016, 14:00 — 2. 11. 2016, 15:30

Bývalá ředitelka Charity Svitavy mezi oceněnými

Máme radost, že zastupitelstvo města Svitavy se rozhodlo udělit cenu města Svitavy paní Boženě Hruškové, ředitelce Charity Svitavy v letech 2001 – 2004. Moc gratulujeme!

Úvod do vyjednávání pro vedoucí pracovníky v sociálních službách

Absolvent akreditovaného vzdělávacího programu se bude orientovat v základních pojmech procesu vyjednávání jako je efektivní vyjednávání, styly vyjednávání, konsensus, kompromis ve vyjednávání. Bude schopen využít informace o komunikační strategii neverbální i verbální při konkrétním jednání v sociálních službách. Zjistí, jaké existují druhy vyjednávání - poziční, kompetitivní, kooperativní, principiální, virtuální a při jakých vyjednávacích situacích v sociálních službách se využívají. Bude se orientovat v jednotlivých fázích jednání  - přípravná fáze, kontaktní fáze, jádro jednání, proces přesvědčování, závěr jednání. Porozumí jednotlivým typům vyjednávacích strategií a taktik ve vyjednávání jako například otevřená hra, přesilová hra, falešná hra, zrcadlová hra, početní převaha, projevy citů, manipulace s kompetencemi a další. Bude umět pomoci v rámci poradenství uživatelům sociálních služeb při řešení jejich životních situací.

Místo: Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 2. 11. 2016, 08:30 — 2. 11. 2016, 16:00

Cenu Charity ČR obdrželo osm zaměstnanců a dobrovolníků

Šest žen a dva muži obdrželi Cenu Charity ČR za rok 2016. „Jde vesměs o dlouhodobé zaměstnance a dobrovolníky z místních Charit, pracovníky ‚z terénu‘, kteří jsou pro ostatní vzorem, zkrátka lidé na svém místě,“ uvedl ředitel organizace Lukáš Curylo. Ceny byly udíleny v úvodu benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, v pondělí 31. října v pražském Obecním domě.

Trénování paměti s p. Měchurovou

Pravidelné setkávání s trénováním paměti. Neb nikdy není pozdě začít.

Místo: kancelář FCH – 2. patro, Lidická 1715, Vlašim
Termín: 1. 11. 2016, 14:00 — 1. 11. 2016, 15:30

Dušičky na Charitě

Povídání o tradicích a obyčejích, které se vážou ke slavení Svátku všech svatých a Svátku všech zemřelých.

Místo: Denní stacionář Slunečnice, Halenkov 191
Termín: 1. 11. 2016, 09:30 — 1. 11. 2016, 12:00

Kurz bystření paměti

Těšíme se na nové studenty – seniory, kteří si budou chtít procvičit paměť v kurzu bystření paměti, který probíhá zdarma každé první úterý v měsíci v učebně FCHB, v přízemí Komunitního centra, Bezručově ul. 928. 

Místo: Beroun
Termín: 1. 11. 2016, 09:30 — 1. 11. 2016, 10:30
 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!