Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Charita v Kralupech nad Vltavou oslavila své patnáctiny

15_let_charity107V neděli 12. června jsme oslavili 15 let od oficiálního vzniku Farní charity v Kralupech. Přesně v tento den před patnácti lety byla zaregistrována Farní charita jako právnická osoba a s tím i první sociální služba, což byl projekt domu na půl cesty.

 

V Inkognitu podpořili matky v tísni

Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s Družstevní kavárnou Inkognito uspořádala benefiční koncert. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován Domovu pro matky s dětmi v tísni Domažlice, který Diecézní charita Plzeň provozuje.

Výsledky i nové vize. Charita Olomouc bilancuje

Výsledky hospodaření za uplynulé účetní období, naplnění stanovených cílů provozovaných sociálních služeb i nové vyhlídky a vize organizace, která je ustanovena církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi v duchu křesťanské praktikující lásky, představila ve Výroční zprávě 2015 Charita Olomouc. Rozvoj stávajících služeb, naléhavé problémy v sociální oblasti, práce s dobrovolníky i mimořádné události…

Ukrajinský Tjačiv a Jablunkov se díky Charitě stali partnery

Z iniciativy Charity Tjačiv, Charity Jablunkov a Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Diecézní charity ostravsko-opavské vzniká partnerství dvou měst, které nebude mít jen symbolický a kulturní rozměr, ale i pomůže místním lidem v nouzi.

Rekonstrukce Hospice na Sv. Kopečku je dokončena. Stála 10 milionů

V Hospici na Svatém Kopečku byla dokončena rekonstrukce hlavní budovy a také přístavby. Slavnostní ukončení stavebních prací proběhne v pondělí 20. června, zahájí je děkovná mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie. Celebrovat ji bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský...

Veletrh vědy a výzkumu 2016: na vlastní kůži uprchlíkem

15. ročník Veletrhu vědy a výzkumu je tu. Letošním téma zní „Pulzujeme pro vědu“. Tento pátek a sobotu si návštěvníci vyzkouší například to, jaké to je být uprchlíkem, který se vydá na cestu za bezpečím. Jedno z dějišť veletrhu, prostranství za Přírodovědeckou fakultou, se tak promění v zaslíbenou zemi Kingdom, kde budou zájemci zdolávat nejrůznější překážky ale i ochutnávat mezinárodní kuchyni a spoustu dalšího. Cestou zamíří i na stanoviště Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO). Jestli jim vydá balíčky humanitární pomoci, to záleží na nich...

Školení budoucích policistů o domácím násilí

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím pravidelně proškoluje začínající policisty. Ve své praxi se mohou setkat s domácím násilím a obdobná školení jim mohou pomoci zvládnout krizovou situaci.Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Budoucnost Domova sv. Markéty je ohrožena

Diecézní charita Brno provozuje Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni od r. 1993 za doposud velmi dobré spolupráce s městem, které vlastní budovu, ve které domov sídlí.

Na zahradě střediska sv. Vincence mávla Skanska kouzelným proutkem

Koncem května dobrovolně „proměnili“ přilehlou zahradu střediska sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním pracovníci firmy Skanska v rámci jejich projektu „Podej ruku“. Projekt je výrazem hodnoty „Záleží nám na životě“ nejen našem, ale zvláště lidí znevýhodněných. Na úpravě zahrady je vidět, jak konkrétně firma přistupuje k naplňování této hodnoty v podobě přispění ke zkvalitnění péče o prostředí lidí s duševním onemocněním.

Noc kostelů… Charita Olomouc představila své poslání v Chórové kapli

Charita Olomouc provedla návštěvníky katedrály sv. Václava bohatou historií poskytovaných služeb na území olomouckého děkanátu od roku 1922 až do současnosti. Pro lidi bez domova, nemocné, opuštěné… pro ty, kteří si nedokážou sami pomoci... V konečném úhrnu 14 sociálních služeb, 2 služby zdravotní včetně pomoci v mimořádných a nenadálých situacích. To je Charita Olomouc, která získala značku prověřené veřejně prospěšné organizace, značku spolehlivosti.

 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 263 516 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!