Prahou prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech

Prahou prošel průvod v čele s třemi králi na velbloudech

Průvod v čele s třemi králi na velbloudech dnes prošel historickým centrem Prahy. Zahájil tak 16. ročník Tříkrálové sbírky. Akci pořádala Arcidiecézní charita Praha, která konání sbírky koordinuje v pražské arcidiecézi.

Klicperovo divadlo podpořilo domácí hospicovou péči

Klicperovo divadlo podpořilo domácí hospicovou péči

Klicperovo divadlo společně se svými diváky podpořilo Domácí hospicovou péči Oblastní charity Hradec Králové, které věnovalo celý výtěžek ze vstupného představení Tři mušketýři konaného v úterý 22. prosince na hlavní scéně. Domácí hospicová péče HK

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Olomoucký arcibiskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, požehnal v sobotu 2. ledna 2016 při mši svaté koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze v Zábřehu na Moravě a ve Veselí nad Moravou. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných do ulic našich měst a obcí již po šestnácté.

Výsledky a využití finančních darů Tříkrálové sbírky 2015 v olomoucké arcidiecézi

Výsledky a využití finančních darů Tříkrálové sbírky 2015 v olomoucké arcidiecézi

Největší dobročinná sbírka v ČR se v letošním roce uskuteční od 1. - 14. ledna 2016. Tříkrálovou sbírku v olomoucké arcidiecézi zahájí olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnáním koledníků 2. ledna 2016 v 15:00 hod. v Zábřehu a hned poté v 15:00 ve Veselí nad Moravou. V loňském roce lidé darovali jen na území naší diecéze 23 865 836 korun. Na území celé ČR pak tříkrálový výtěžek činil 89 mil. korun.

I v roce 2016 navštíví tři králové významné instituce v Olomouci

I v roce 2016 navštíví tři králové významné instituce v Olomouci

Na svátek Tří králů ve středu 6. ledna navštíví podle tradice charitní koledníci v postavách tří známých mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara za doprovodu hudebníků z Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci významné olomoucké instituce, aby koledovali ve prospěch potřebných. Slavnostní fanfáry a tříkrálové koledy si tak bude moci vyslechnout olomoucký arcibiskup, hejtman kraje, primátor města, rektor univerzity a další veřejní činitelé a známé osobnosti města Olomouce.

Tříkrálová sbírka na jižní Moravě vypukne hned po Novém roce

Tříkrálová sbírka na jižní Moravě vypukne hned po Novém roce

Největší dobročinná kampaň v ČR se odehraje tradičně prvních 14 dnů v lednu. Tříkrálovou sbírku v brněnské diecézi zahájí biskup 2. ledna 2016 v 15.00 hod. požehnáním koledníků na Petrově. V loňském roce lidé Diecézní charitě Brno do sbírky darovali na jižní Moravě a v části Kraje Vysočina téměř 21 mil. korun, což bylo o 1,7 milionu více než předloni. Do koledování se zapojilo 13 tisíc koledníků, letos se očekává stejný počet. Na území celé ČR výtěžek činil 89 mil. korun.

Biskup litoměřický požehná celému průvodu koledníků

Biskup litoměřický požehná celému průvodu koledníků

Žehnání koledníkům proběhne v pondělí 4.1.2016 na litoměřickém Mírovém náměstí v 17:00 hodin. Předcházet mu bude tříkrálový průvod.

Dobrovolnice Charity znovu spojila rodinu uprchlíků

Dobrovolnice Charity znovu spojila rodinu uprchlíků

O pravou „vánoční koledu“ se zasloužila Jenny z Německa, dobrovolnice pomáhající po dobu jednoho týdne v Uprchlickém centru Charity Athény. Navzdory velké spoustě práce a bolestem hlavy způsobeným nečekaným vedrem a stresem si Jenny vždy našla čas na vyslechnutí těch, kteří se potřebovali někomu vypovídat.

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají potřebným

Peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají potřebným

Počátkem ledna 2016 již pošestnácté vyjdou do ulic měst a obcí České republiky koledníci, aby lidem roznášeli radostnou zvěst o narození Božího syna a do pokladniček koledovali ve prospěch těch, kteří si sami nedokáží pomoci. Výtěžek celostátní sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v nouzi, a to především v regionech, kde se sbírka pořádá. Podpoří zejména služby pro nejslabší, jimiž jsou senioři, nemocní a handicapovaní, lidi bez domova i ti, kteří se ocitli v materiální či sociální nouzi. Přibližně desetina výnosu sbírky poputuje rovněž na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!