Kde mohu darovat oblečení?

Kde mohu darovat oblečení?

Při některých Charitách existují šatníky a zařízení, kde mohou oblečení použít. Například azylové domy pro bezdomovce. Vždy je však nutné domluvit se předem.

Jak je Charita financována?

Jak je Charita financována?

Největší podíl tvoří tržby za sociální a zdravotní služby, dále dotace od krajů, státních dotace, příspěvky od obcí a granty na konkrétní sociální služby - na tzv. projekty

Jak je Charita spojená s církví?

Jak je Charita spojená s církví?

Charita České republiky (do roku 2006 Sdružení Česká katolická charita) je součástí (útvarem) římskokatolické církve; právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva. Zřizovatelem Charity je Česká biskupská konference.

Pozvánka na Moldavsko-gruzínský večer

Srdečně zveme na Moldavsko-gruzínský večer, který se uskuteční v úterý 1. 12. 2009 od 19 hodin v pražském Kardamon klubu. Beseda, zpěv a prodejní výstava výrobků...

Pomoc pro oběti zemětřesení v Indonésii

Pomoc pro oběti zemětřesení v Indonésii

Sbírka na pomoc obětem zemětřesení na Západní Sumatře se uskuteční v rámci koncertu jamajské kapely The Congos v neděli 15. 11. 2009 v Lucerna Music Baru. Charita ČR zaštítí akci, jejíž výtěžek je určen pro konkrétní příjemce pomoci.

Pilotní projekt Charita v 21. století vyzkoušejí v Charitě Zábřeh

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) představila svůj pilotní projekt Charita v 21. století. Jeho součástí je také projekt Technika slouží seniorům. Ředitel ACHO Václav Keprt zdůraznil, že nový projekt by měl zjednodušit administrativu ošetřovatelských a pečovatelských služeb.

Čtyřikrát ze Žďáru nad Sázavou

Sociální služby poskytované neziskovými organizacemi se ocitly ve ohrožení. Úsporná rozpočtová opatření na rok 2010 prakticky znamenají zánik některých zařízení. Co by to přineslo klientům? A k čemu jsou vlastně služby poskytované sociálními zařízeními dobré? Pro odpověď jsme se vydali do Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Ničivé záplavy v Indii

Ničivé záplavy v Indii

Povodně v Indii zasáhly i oblasti, ve kterých dárci z České republiky podporují Rozvojové středisko Arcidiecézní charity Praha a program Adopce na dálku®. Biskup Anthony Pooly z diecéze Kurnool požádal o pomoc.

Dvakrát ze Znojma

Dvakrát ze Znojma

Šetříme, ale přesto nevíme, jak přežijeme příští rok

„Letos jsme museli velice šetřit, třikrát jsme zvýšili poplatky, ale peněz se nám stále nedostává. Příští rok si ani nedovedu představit.“ Těmito slovy hodnotí vyhlídky Charity sv. Rodiny Nový Hrozenkov její ředitelka Danuše Martinková. Hrozenkovská Charita pracuje v dosti drsných podmínkách - na rozlehlém území v členitém terénu pečuje o staré horaly, čímž šetří značné náklady, ale přesto má zoufale napjatý rozpočet.

 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!